Gianni PITTELLA : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 19-03-2018 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Председател
  • 20-03-2018 / 22-03-2018 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 22-03-2018 : Partito Democratico (Италия)

членове 

  • 01-07-2014 / 19-03-2018 : Председателски съвет
  • 14-07-2014 / 22-03-2018 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник 

  • 08-07-2014 / 24-11-2015 : Комисия по рибно стопанство
  • 11-09-2014 / 22-03-2018 : Делегация за връзки с държавите от Андската общност
  • 25-11-2015 / 18-01-2017 : Комисия по бюджети

Основни парламентарни дейности 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно хроничните неракови болки при лица над 65 годишна възраст  
- P8_DCL(2016)0065 - Отпаднала  
Giovanni LA VIA , Elisabetta GARDINI , Françoise GROSSETÊTE , Gianni PITTELLA , Cristian-Silviu BUŞOI , Alessandra MUSSOLINI , Ian DUNCAN , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Santiago FISAS AYXELÀ , Remo SERNAGIOTTO , Mercedes BRESSO , Pavel POC  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 136 - 13-12-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларации за участие на членове на ЕП в мероприятия, организирани от трети страни