Jens Dyhr OKKING : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 30-06-2002 : Група за Европа на демокрациите и многообразието - Член
 • 01-07-2002 / 28-02-2003 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица - Член

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 13-10-2002 : JuniBevægelsen (Дания)
 • 14-10-2002 / 28-02-2003 : Folkebevægelsen mod EU (Дания)

членове 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Делегации в комитетите за парламентарно сътрудничество и Делегации за връзки с Украйна, Беларус и Молдова
 • 17-01-2002 / 28-02-2003 : Комисия по петициите
 • 07-02-2002 / 28-02-2003 : Делегация за връзки с Канада

Заместник 

 • 21-07-1999 / 06-03-2000 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 21-07-1999 / 26-03-2001 : Комисия по рибно стопанство
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Словашка република
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Временна комисия по системата за прихващане Echelon
 • 02-07-2001 / 14-01-2002 : Комисия по рибно стопанство
 • 10-09-2001 / 14-01-2002 : Комисия по петициите
 • 09-09-2002 / 28-02-2003 : Комисия по бюджетен контрол

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128