António José SEGURO : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 02-07-2001 : Група на Партията на европейските социалисти - Заместник-председател

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 02-07-2001 : Partido Socialista (Португалия)

Председател 

  • 22-07-1999 / 02-07-2001 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико

членове 

  • 21-07-1999 / 02-07-2001 : Комисия по конституционни въпроси
  • 22-07-1999 / 02-07-2001 : Съвет на председателите на делегации

Заместник 

  • 22-07-1999 / 02-07-2001 : Комисия по заетостта и социалните въпроси

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on the Treaty of Nice and the future of the European Union - Committee on Constitutional Affairs EN  
- A5-0168/2001 -  
-
AFCO 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO sobre a situação em Angola PT  
- B5-0470/2001  
Proposal for resolution On Guatemala EN  
- B5-0464/2001  

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128