José PACHECO PEREIRA : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 11-10-1999 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 12-10-1999 / 07-03-2002 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото
 • 08-03-2002 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Social Democrata (Португалия)

Заместник-председател 

 • 20-07-1999 / 14-01-2002 : Европейски парламент
 • 20-07-1999 / 14-01-2002 : Бюро на Европейския парламент
 • 15-01-2002 / 19-07-2004 : Европейски парламент
 • 15-01-2002 / 19-07-2004 : Бюро на Европейския парламент

членове 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO sobre o rapto de três cidadãos portugueses em Cabinda PT  
- B5-0225/2001  
Motion for a resolution on behalf of the EPP-ED Group EN  
- B5-0910/2000  

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128