Vasco GRAÇA MOURA : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 22-11-2007 : Coligaçao Força Portugal (PPD/PSD.CDS-PP) (Португалия)
 • 23-11-2007 / 13-07-2009 : Partido Social Democrata (Португалия)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по културата и образованието
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по културата и образованието
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по култура и образование
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Меркосур
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с парламентарната асамблея на НАТО
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 06-03-2007 / 13-07-2009 : Комисия по международна търговия
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Меркосур
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с парламентарната асамблея на НАТО

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ по институционалните и правни последици от използването на "актове с незадължителна сила"  
- CULT_AD(2007)388722 -  
-
CULT 
OPINION Opinion on the draft Treaty establishing a Constitution for Europe EN  
- ENVI_AD(2004)347227 -  
-
ENVI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за обявяване на Европейска година на съседните езици  
- P6_DCL(2009)0026 - Отпаднала  
Grażyna STANISZEWSKA , Hannu TAKKULA , Vasco GRAÇA MOURA  
Дата на внасяне : 09-03-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 27 - 08-05-2009
Писмена декларация за необходимостта от координирани действия на равнище ЕС за борбата срещу незаконния трафик на културни ценности и за връщането на такива ценности на държавите-членки, от които са били незаконно изнесени  
- P6_DCL(2008)0107 - Отпаднала  
Katerina BATZELI , Gérard ONESTA , Vasco GRAÇA MOURA , Giovanni BERLINGUER , Claire GIBAULT  
Дата на внасяне : 15-12-2008
Срок : 02-04-2009
Брой подписали : 134 - 02-04-2009
Писмена декларация on FIFA's decisions regarding EU Member States EN  
- P6_DCL(2006)0068 - Отпаднала  
Manolis MAVROMMATIS , Vasco GRAÇA MOURA , José Albino SILVA PENEDA  
Дата на внасяне : 25-09-2006
Срок : 18-01-2007
Брой подписали : 97 - 19-01-2007

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.