Giuseppe PISICCHIO : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Rinnovamento italiano - Dini (Италия)

Заместник-председател 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по бюджетите
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки със страните от Магреба и Съюза на арабския Магреб

членове 

  • 06-10-1999 / 05-09-2001 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-България
  • 06-09-2001 / 14-01-2002 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по бюджетите

Заместник 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
  • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм

all-activities 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128