Enrico BOSELLI : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 03-10-2000 : Група на Партията на европейските социалисти - Член
  • 04-10-2000 / 19-07-2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Член на бюрото

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Socialisti democratici italiani (Италия)

членове 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар
  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по петициите
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Естония
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с Китайската народна република

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Recommendation for second reading on the Council common position for adopting a European Parliament and Council Directive on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the Information Society - Committee on Legal Affairs and the Internal Market EN  
- A5-0043/2001 -  
-
JURI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143