Paulo PORTAS : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 02-11-1999 : Група на Съюза за Европа на нациите - Заместник-председател

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 02-11-1999 : Partido Popular (Португалия)

Заместник-председател 

  • 21-07-1999 / 02-11-1999 : Комисия по заетостта и социалните въпроси

членове 

  • 30-09-1999 / 02-11-1999 : Делегация за връзки с Китайската народна република

Заместник 

  • 21-07-1999 / 02-11-1999 : Комисия по бюджетите

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143