Giovanni PROCACCI : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 15-11-2005 / 27-04-2006 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член

Национални партии 

  • 15-11-2005 / 27-04-2006 : La Margherita (Италия)

членове 

  • 12-12-2005 / 27-04-2006 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

all-activities 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.