Adriana POLI BORTONE : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 28-04-2008 : Група на Съюза за Европа на нациите - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 28-04-2008 : Alleanza nazionale (Италия)

Заместник-председател 

 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Европа
 • 14-03-2007 / 28-04-2008 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Европа

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Европа
 • 15-09-2004 / 28-04-2008 : Делегация в Eвро-средиземноморската парламентарна асамблея
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 31-01-2007 / 28-04-2008 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 10-05-2007 / 28-04-2008 : Временна комисия по измененията на климата

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Машрека
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 31-01-2007 / 28-04-2008 : Комисия по регионално развитие
 • 14-03-2007 / 28-04-2008 : Делегация за връзки с държавите от Машрека

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно защитата на европейските фармацевти  
- P6_DCL(2008)0013 - Отпаднала  
Adriana POLI BORTONE , Patrizia TOIA , Stefano ZAPPALA' , Nicola ZINGARETTI  
Дата на внасяне : 30-01-2008
Срок : 08-05-2008
Брой подписали : 174 - 08-05-2008
Писмена декларация относно нарушаването на неприкосновеността на личния живот и телефонните подслушвания  
- P6_DCL(2007)0087 - Отпаднала  
Adriana POLI BORTONE  
Дата на внасяне : 10-10-2007
Срок : 24-01-2008
Брой подписали : 31 - 17-01-2008
Писмена декларация за забрана на продажбата на играчки-оръжия на непълнолетни  
- P6_DCL(2007)0015 - Отпаднала  
Adriana POLI BORTONE  
Дата на внасяне : 12-02-2007
Срок : 14-05-2007
Брой подписали : 39 - 14-05-2007

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.