Claudio FAVA : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 21-07-2004 / 18-02-2008 : Democratici di Sinistra (Италия)
 • 19-02-2008 / 13-07-2009 : Sinistra Democratica (Италия)

Заместник-председател 

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 21-06-2007 / 13-07-2009 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

членове 

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Комисия по регионално развитие
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от района на Андите
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Временна комисия по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от района на Андите
 • 23-05-2007 / 20-06-2007 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник 

 • 21-07-2004 / 19-12-2004 : Комисия по развитие
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по рибно стопанство
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Подкомисия по правата на човека
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 20-12-2004 / 14-01-2007 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по рибно стопанство
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Подкомисия по правата на човека
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по регионално развитие
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по рибно стопанство
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Подкомисия по правата на човека

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно засилването на борбата срещу недекларирания труд  
- LIBE_AD(2008)409592 -  
-
LIBE 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно спорта и насилието  
- P6_DCL(2007)0020 - Отпаднала  
Gianni PITTELLA , Lapo PISTELLI , Luciana SBARBATI , Lilli GRUBER , Claudio FAVA  
Дата на внасяне : 12-02-2007
Срок : 14-05-2007
Брой подписали : 92 - 14-05-2007

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.