Margrietus van den BERG : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 31-08-2007 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 31-08-2007 : Partij van de Arbeid (Нидерландия)

Заместник-председател 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по развитие
 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от района на Андите
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по развитие
 • 01-02-2007 / 31-08-2007 : Комисия по развитие
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от района на Андите

членове 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Комисия по развитие
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Делегация за връзки с държавите от района на Андите
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Временна комисия по политически предизвикателства и бюджетни средства на разширения Съюз между 2007 и 2013 г.
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Комисия по развитие
 • 23-05-2007 / 31-08-2007 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по международна търговия
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Подкомисия по правата на човека
 • 15-09-2004 / 31-08-2007 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по международна търговия
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Подкомисия по правата на човека
 • 31-01-2007 / 31-08-2007 : Комисия по международна търговия
 • 31-01-2007 / 31-08-2007 : Подкомисия по правата на човека

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

AVIS sur l'amélioration qualitative et quantitative de l'aide au développement: train de mesures 2006 relatif à l'efficacité de l'aide FR  
- INTA_AD(2006)374232 -  
-
INTA 
OPINION Proposal for a Council regulation: European Fisheries Fund EN  
- DEVE_AD(2005)353394 -  
-
DEVE 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on forced labour in Chinese prisons EN  
- P6_DCL(2006)0040 - Отпаднала  
Margrietus van den BERG , Jean-Marie CAVADA , Harlem DÉSIR , Caroline LUCAS  
Дата на внасяне : 15-05-2006
Срок : 15-09-2006
Брой подписали : 129 - 15-09-2006
Писмена декларация on the need to establish more and fairer trade relations with Africa EN  
- P6_DCL(2005)0032 - Отпаднала  
Johan VAN HECKE , Maria MARTENS , Margrietus van den BERG , Luisa MORGANTINI  
Дата на внасяне : 23-05-2005
Срок : 23-08-2005
Брой подписали : 50 - 23-08-2005
Писмена декларация on the 'Le Joola' EN  
- P6_DCL(2004)0062 - Отпаднала  
Margrietus van den BERG , Marianne THYSSEN , Joost LAGENDIJK , Antonius MANDERS  
Дата на внасяне : 16-12-2004
Срок : 16-03-2005
Брой подписали : 45 - 16-03-2005

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.