Ioannis SOULADAKIS : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (Гърция)

Заместник-председател 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния

членове 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика

Заместник 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по бюджетите
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по бюджетите

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Draft resolution ON THE DEVELOPMENT OF RELATIONS BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE SOUTHERN CAUCASUS EN  
- B5-0649/2001  

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128