Ioannis KOUKIADIS : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (Гърция)

Заместник-председател 

 • 13-09-1999 / 14-01-2002 : Делегации в комитетите за парламентарно сътрудничество и Делегации за връзки с Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Монголия
 • 21-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан и Делегация за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия

членове 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по петициите
 • 17-01-2002 / 20-01-2002 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по петициите

Заместник 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-България
 • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Временна комисия по човешка генетика и други нови технологии в съвременната медицина
 • 05-02-2002 / 19-07-2004 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-България

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

MOTION FOR A RESOLUTION on Situation in Kazakhstan EN  
- B5-0135/2003  

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128