• Efstratios   KORAKAS  

Efstratios KORAKAS : Доклади – в качеството на докладчик - 5-и парламентарен мандат 

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report I.on a proposal for a Council Regultion adjusting, for the sixth time, the system of aid for cotton introduced by Protocol 4 annexed to the Act of Accession of Greece (COM(99)0492 - C5-0048/00 - 1999/0201 (CNS)); and II. for a proposal for a Council Regulation on production aid for cotton (COM(99)0492 - C5-0049/00 - 1999/0202 (CNS)) - Committee on Agriculture and Rural Development EN  
- A5-0022/2001 -  
-
AGRI