Maria Johanna (Marieke) SANDERS-TEN HOLTE : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Нидерландия)

Заместник-председател 

 • 22-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по развитие и сътрудничество

членове 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по правата на жените и равните възможности
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 12-03-2001 / 14-01-2002 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
 • 17-01-2002 / 21-01-2002 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 17-01-2002 / 03-09-2003 : Комисия по правата на жените и равните възможности
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Членове на Европейския парламент в Съвместната парламентарна асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)

Заместник 

 • 21-07-1999 / 11-03-2001 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Унгария
 • 17-01-2002 / 19-09-2002 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
 • 30-04-2003 / 19-07-2004 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on a study to be carried out into the unintended disproportionately adverse side-effects on the economy of the directive on the conservation of wild birds, the habitats directive and the Natura 2000 directive EN  
- P5_DCL(2000)0022 - Отпаднала  
Antonius MANDERS , Elly PLOOIJ-VAN GORSEL , Jan MULDER , Jules MAATEN , Maria Johanna (Marieke) SANDERS-TEN HOLTE  
Дата на внасяне : 19-12-2000
Срок : 19-03-2001
Брой подписали : 21 - 19-03-2001