Alexander de ROO : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : GroenLinks (Нидерландия)

Заместник-председател 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
  • 22-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика

членове 

  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
  • 17-01-2002 / 21-01-2002 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
  • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Кипър

Заместник 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Временна комисия по шапа
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on the proposal for a European Parliament and Council directive amending the Directive establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community, in respect of the Kyoto Protocol's project mechanisms - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy EN  
- A5-0154/2004 -  
-
ENVI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on noise from airports EN  
- P5_DCL(2004)0004 - Отпаднала  
Hiltrud BREYER , Alexander de ROO , Marie Anne ISLER BÉGUIN , Paul A.A.J.G. LANNOYE , Caroline LUCAS  
Дата на внасяне : 26-01-2004
Срок : 26-04-2004
Брой подписали : 59 - 26-04-2004
Писмена декларация on making the conclusion of EU agreements with third countries conditional upon ratification of the Kyoto Protocol EN  
- P5_DCL(2003)0019 - Отпаднала  
Marie Anne ISLER BÉGUIN , Alexander de ROO  
Дата на внасяне : 22-09-2003
Срок : 22-12-2003
Брой подписали : 50 - 22-12-2003
Писмена декларация on live transport of animals from Member States and EU candidate countries EN  
- P5_DCL(2003)0004 - Приета  
Charles TANNOCK , Theresa VILLIERS , Roger HELMER , Patricia McKENNA , Alexander de ROO  
Дата на внасяне : 10-03-2003
Срок : 10-06-2003
Дата на приемане : 04-06-2003
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P5_TA(2003)0251
Брой подписали : 333 - 04-06-2003