Dimitrios KOULOURIANOS : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица - Член

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα (Гърция)

Заместник-председател 

  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия

членове 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Делегации в комитетите за парламентарно сътрудничество за връзки с Армения, Азербайджан и Грузия
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-България

Заместник 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128