John BOWIS : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 31-08-2004 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Conservative and Unionist Party (Обединено кралство)

Заместник-председател 

 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 13-10-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Временна комисия по измененията на климата

Заместник 

 • 21-07-2004 / 30-08-2004 : Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по развитие
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по развитие
 • 31-01-2007 / 14-03-2007 : Комисия по външни работи
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Комисия по развитие
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно туберкулозата  
- P6_DCL(2009)0038 - Отпаднала  
Dorette CORBEY , John BOWIS , Adamos ADAMOU , Carl SCHLYTER , Avril DOYLE  
Дата на внасяне : 23-03-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 195 - 08-05-2009
Писмена декларация относно координацията на системите за плащане на депозит и връщане на метални кутии от напитки в Европейския съюз  
- P6_DCL(2008)0091 - Отпаднала  
Hélène GOUDIN , Nils LUNDGREN , Henrik LAX , John BOWIS  
Дата на внасяне : 20-10-2008
Срок : 05-02-2009
Брой подписали : 123 - 09-02-2009
Писмена декларация за приоритетите в борбата срещу болестта на Алцхаймер  
- P6_DCL(2008)0080 - Приета  
Françoise GROSSETÊTE , John BOWIS , Katalin LÉVAI , Jan Tadeusz MASIEL , Antonios TRAKATELLIS  
Дата на внасяне : 08-10-2008
Срок : 05-02-2009
Дата на приемане : 19-02-2009
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2009)0081
Брой подписали : 465 - 05-02-2009

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.