Barbara O'TOOLE : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Labour Party (Обединено кралство)

членове 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Полша
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта
  • 06-02-2002 / 30-04-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Полша
  • 07-02-2002 / 06-03-2002 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив

Заместник 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
  • 17-01-2002 / 07-10-2003 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 08-10-2003 / 19-07-2004 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on new frontiers in book production: electronic publising and printing on demand - Committee on Culture, Youth, Education, the Media and Sport EN  
- A5-0005/2001 -  
-
CULT 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128