Robert ATKINS : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Европейски консерватори и реформисти - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Conservative Party (Обединено кралство)

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
 • 16-09-2009 / 16-04-2013 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 19-10-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по външни работи
 • 28-03-2012 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Заместник 

 • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Комисия по петиции
 • 16-09-2009 / 18-10-2009 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
 • 16-09-2009 / 27-03-2012 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по петиции

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси