David SUMBERG : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 08-03-2005 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 09-03-2005 / 05-02-2006 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото
 • 06-02-2006 / 18-11-2008 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 19-11-2008 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Conservative and Unionist Party (Обединено кралство)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 16-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 31-01-2007 / 11-02-2007 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 12-02-2007 / 16-01-2008 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 17-01-2008 / 13-07-2009 : Комисия по международна търговия

Заместник 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Южна Африка
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 31-01-2007 / 08-02-2007 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 09-02-2007 / 16-01-2008 : Комисия по правни въпроси
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Южна Африка
 • 15-02-2008 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от района на Андите

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.