Philip BRADBOURN : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 20-12-2014 : Европейски консерватори и реформисти - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 20-12-2014 : Conservative Party (Обединено кралство)

членове 

  • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Комисия по бюджети
  • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Комисия по бюджетен контрол
  • 14-07-2014 / 20-12-2014 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия

Заместник 

  • 01-07-2014 / 20-12-2014 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 14-07-2014 / 20-12-2014 : Комисия по бюджетен контрол
  • 14-07-2014 / 20-12-2014 : Делегация за връзки с Канада
  • 02-10-2014 / 20-12-2014 : Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство

Декларации 

Декларация за финансови интереси