• Elspeth   ATTWOOLL  

Elspeth ATTWOOLL : Становища в качеството на докладчик - 6-ти парламентарен мандат 

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно по-доброто регулиране в Европейския съюз  
- REGI_AD(2007)388354 -  
-
REGI 
OPINION Proposal for a Council decision on Community strategic guidelines for Rural Development (Programming period 2007-2013) EN  
- REGI_AD(2006)364667 -  
-
REGI