• Elspeth   ATTWOOLL  

Elspeth ATTWOOLL : Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 6-ти парламентарен мандат 

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно еднаквото признаване на фактическите извънбрачни съжителства  
- P6_DCL(2008)0076 - Отпаднала  
Sharon BOWLES , Elspeth ATTWOOLL , Martine ROURE , Caroline LUCAS , Anders WIJKMAN  
Дата на внасяне : 22-09-2008
Срок : 15-01-2009
Брой подписали : 160 - 16-01-2009
Писмена декларация on drift netting for salmon at sea EN  
- P6_DCL(2005)0063 - Отпаднала  
Terence WYNN , Catherine STIHLER , Neil PARISH , Paulo CASACA , Elspeth ATTWOOLL  
Дата на внасяне : 24-10-2005
Срок : 24-01-2006
Брой подписали : 61 - 24-01-2006
Писмена декларация on the rights of foreign-language assistants – 'lettori' – in Italian universities EN  
- P6_DCL(2005)0046 - Отпаднала  
Elspeth ATTWOOLL , Ian HUDGHTON , David MARTIN , Alyn SMITH , Struan STEVENSON  
Дата на внасяне : 12-09-2005
Срок : 12-12-2005
Брой подписали : 26 - 12-12-2005