Michiel van HULTEN : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partij van de Arbeid (Нидерландия)

членове 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по бюджетен контрол
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по бюджетен контрол

Заместник 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по рибно стопанство
  • 06-09-2001 / 14-01-2002 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по рибно стопанство

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report concerning discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union of the 2002 financial year - Section I - European Parliament - Committee on Budgetary Control EN  
- A5-0218/2004 -  
-
CONT 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on the Aids epidemic and Vatican advice on condoms EN  
- P5_DCL(2003)0029 - Отпаднала  
Chris DAVIES , Johanna L.A. BOOGERD-QUAAK , Marco CAPPATO , Anna KARAMANOU , Michiel van HULTEN  
Дата на внасяне : 26-11-2003
Срок : 26-02-2004
Брой подписали : 73 - 26-02-2004
Писмена декларация on a democratic and free Iran EN  
- P5_DCL(2003)0014 - Отпаднала  
Marco CAPPATO , Paulo CASACA , Carlo FATUZZO , Ulla Margrethe SANDBÆK , Michiel van HULTEN  
Дата на внасяне : 13-06-2003
Срок : 13-09-2003
Брой подписали : 21 - 13-09-2003
Писмена декларация on the right of the European Parliament to determine the location of its seat EN  
- P5_DCL(2003)0009 - Отпаднала  
Kathalijne Maria BUITENWEG , Andrew DUFF , Christopher HEATON-HARRIS , Michiel van HULTEN , Helle THORNING-SCHMIDT  
Дата на внасяне : 02-06-2003
Срок : 02-09-2003
Брой подписали : 147 - 02-09-2003