Bob van den BOS : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 05-03-2003 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член
 • 06-03-2003 / 19-07-2004 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член на бюрото

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Democraten 66 (Нидерландия)

членове 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 14-09-1999 / 14-01-2002 : Членове на Европейския парламент в Съвместната парламентарна асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Членове на Европейския парламент в Съвместната парламентарна асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)

Заместник 

 • 21-07-1999 / 14-01-2001 : Комисия по конституционни въпроси
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по петициите
 • 15-01-2001 / 14-01-2002 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по петициите

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on the proposal for a Council Decision concerning the conclusion of the Cooperation Agreement between the European Community and th People's Republic of Bangladesh - Committee on Development and Cooperation EN  
- A5-0360/2000 -  
-
DEVE 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on a ban on cat and dog fur EN  
- P5_DCL(2003)0017 - Приета  
Struan STEVENSON , Bob van den BOS , Nelly MAES , Mihail PAPAYANNAKIS , Phillip WHITEHEAD  
Дата на внасяне : 22-09-2003
Срок : 22-12-2003
Дата на приемане : 18-12-2003
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P5_TA(2003)0605
Брой подписали : 346 - 18-12-2003