Gian Paolo GOBBO : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 08-11-2006 / 12-12-2006 : Независими членове
  • 13-12-2006 / 22-06-2008 : Група на Съюза за Европа на нациите - Член

Национални партии 

  • 08-11-2006 / 22-06-2008 : Lega Nord per l'indipendenza della Padania (Италия)

членове 

  • 31-01-2007 / 22-06-2008 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 15-03-2007 / 22-06-2008 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико

Заместник 

  • 31-01-2007 / 22-06-2008 : Комисия по заетост и социални въпроси
  • 25-04-2007 / 22-06-2008 : Делегация за връзки с Корейския полуостров

all-activities 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за недопустимата намеса на Китай във вътрешните работи на Италия и риска от проникване на китайската мафия в Европа  
- P6_DCL(2007)0049 - Отпаднала  
Mario BORGHEZIO , Gian Paolo GOBBO , Francesco Enrico SPERONI  
Дата на внасяне : 09-05-2007
Срок : 14-09-2007
Брой подписали : 15 - 14-09-2007

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.