Ward BEYSEN : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 10-02-2003 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член
  • 11-02-2003 / 19-07-2004 : Независими

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Vlaamse liberalen en democraten (Белгия)

Заместник-председател 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар

членове 

  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Малта
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО

Заместник 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
  • 17-01-2002 / 10-02-2003 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
  • 11-03-2003 / 19-07-2004 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Recommendation for second reading on the common position adopted by the Council with a view to adopting a European Parliament and Council Regulation amending Council Regulation (EEC) no. 3330/91 on the statistics relating to the trading of goods between Member States, with specific reference to a simplified application of the nomenclature of products - Committee on Legal Affairs and the Internal Market EN  
- A5-0153/2000 -  
-
JURI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on postponing the enlargement of the European Union EN  
- P5_DCL(2004)0007 - Отпаднала  
Ward BEYSEN  
Дата на внасяне : 09-02-2004
Срок : 06-05-2004
Брой подписали : 7 - 06-05-2004
Писмена декларация On reasons for abstaining on the Tampere resolution EN  
- P5_DCL(1999)0009 - Отпаднала  
Ward BEYSEN  
Дата на внасяне : 03-11-1999
Срок : 03-02-2000
Брой подписали : 1 - 03-02-2000