Kathleen VAN BREMPT : Начална страница 

Член 

Комисия по международна търговия 
Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, включително съвместните парламентарни комитети ЕС – Мароко, ЕС – Тунис и ЕС – Алжир 

Заместник 

Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия 

Обратна връзка