• Generoso   ANDRIA  

Generoso ANDRIA : Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 5-и парламентарен мандат 

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on the trade in dog and cat furs EN  
- P5_DCL(2002)0001 - Отпаднала  
Generoso ANDRIA , Francesco FIORI , Charles TANNOCK , Monica FRASSONI , Fiorella GHILARDOTTI  
Дата на внасяне : 16-01-2002
Срок : 16-04-2002
Брой подписали : 128 - 16-04-2002