Hans KARLSSON : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-08-2000 / 19-07-2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 01-08-2000 / 19-07-2004 : Socialdemokratiska arbetarepartiet (Швеция)

членове 

 • 08-09-2000 / 14-01-2002 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
 • 28-09-2000 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Естония
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Естония
 • 27-02-2002 / 19-07-2004 : Комисия по правата на жените и равните възможности
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Временна комисия по повишаване на морската безопасност

Заместник 

 • 06-09-2000 / 14-01-2002 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта
 • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Временна комисия по човешка генетика и други нови технологии в съвременната медицина
 • 05-02-2002 / 12-02-2002 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта
 • 13-02-2002 / 19-07-2004 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128