Jacques SANTKIN : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-02-2001 / 28-08-2001 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 01-02-2001 / 28-08-2001 : Parti socialiste (Белгия)

членове 

  • 12-03-2001 / 28-08-2001 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика
  • 17-05-2001 / 28-08-2001 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет

Заместник 

  • 06-03-2001 / 28-08-2001 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
  • 06-03-2001 / 28-08-2001 : Временна комисия по системата за прихващане Echelon

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11