Anne VONDELING : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-07-1979 / 22-11-1979 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

  • 17-07-1979 / 22-11-1979 : Partij van de Arbeid (Нидерландия)

Заместник-председател 

  • 18-07-1979 / 22-11-1979 : Европейски парламент
  • 18-07-1979 / 22-11-1979 : Бюро на Европейския парламент

членове 

  • 20-07-1979 / 22-11-1979 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 20-07-1979 / 22-11-1979 : Комисия по Правилника за дейността и петициите