Marcel Albert VANDEWIELE : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото

Национални партии 

 • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Christelijke Volkspartij (Europese Volkspartij) (Белгия)

Заместник-председател 

 • 18-07-1979 / 18-01-1982 : Европейски парламент
 • 18-07-1979 / 18-01-1982 : Бюро на Европейския парламент
 • 20-01-1982 / 23-07-1984 : Европейски парламент
 • 20-01-1982 / 23-07-1984 : Бюро на Европейския парламент

членове 

 • 20-07-1979 / 21-05-1980 : Комисия по външноикономически отношения
 • 22-05-1980 / 17-09-1981 : Комисия по енергетика и изследвания
 • 18-09-1981 / 20-01-1982 : Комисия по социални въпроси и заетост
 • 21-01-1982 / 14-10-1982 : Комисия по регионална политика и регионално планиране
 • 21-01-1982 / 23-07-1984 : Комисия по транспорт