Joannes J. VERROKEN : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Christelijke Volkspartij (Europese Volkspartij) (Белгия)

Заместник-председател 

  • 21-01-1982 / 23-07-1984 : Комисия по Правилника за дейността и петициите
  • 21-01-1982 / 23-07-1984 : Комисия по проверка на пълномощията

членове 

  • 20-07-1979 / 21-05-1980 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
  • 22-05-1980 / 15-06-1980 : Комисия по младежта, културата, образованието, информацията и спорта
  • 16-06-1980 / 20-01-1982 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
  • 25-09-1981 / 20-01-1982 : Комисия по Правилника за дейността и петициите
  • 21-01-1982 / 23-07-1984 : Комисия по институционални въпроси
  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Делегация в Съвместния комитет Европейски парламент/Генерални кортеси на Испания