James W. SPICER : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Група на Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Conservative and Unionist Party (Обединено кралство)

Заместник-председател 

  • 24-10-1979 / 21-01-1982 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет на Асоциацията ЕИО-Турция

членове 

  • 20-07-1979 / 22-05-1980 : Комисия по социални въпроси и заетост
  • 15-02-1980 / 22-05-1980 : Комисия по младежта, културата, образованието, информацията и спорта
  • 11-07-1980 / 09-04-1981 : Комисия по външноикономически отношения
  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Делегация за връзки с Кипър