Heinz SCHMITT : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-07-1979 / 30-10-1980 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

  • 17-07-1979 / 30-10-1980 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

членове 

  • 20-07-1979 / 30-10-1980 : Комисия по външноикономически отношения