Sven SKOVMAND : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-07-1979 / 08-03-1982 : Група за техническа координация и охрана на групите и независимите членове на Парламента - Член
  • 09-03-1982 / 10-02-1984 : Група за техническа координация и охрана на групите и независимите членове на Парламента - Член на бюрото
  • 11-02-1984 / 23-07-1984 : Група за техническа координация и охрана на групите и независимите членове на Парламента - Член

Национални партии 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Folkebevægelsen mod EF (Дания)

членове 

  • 20-07-1979 / 20-01-1982 : Комисия по земеделие
  • 21-01-1982 / 23-07-1984 : Комисия по транспорт
  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Делегация за връзки със страните от Северна Европа и Северния съвет