Karl SCHÖN : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

членове 

  • 20-07-1979 / 23-07-1984 : Комисия по регионална политика и регионално планиране
  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Делегация за връзки с Швейцария