Olaf SCHWENCKE : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

Заместник-председател 

  • 21-01-1982 / 23-07-1984 : Комисия по младежта, културата, образованието, информацията и спорта

членове 

  • 20-07-1979 / 20-01-1982 : Комисия по младежта, културата, образованието, информацията и спорта
  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Делегация за връзки с Израел