Hector RIVIEREZ : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 19-11-1983 / 23-07-1984 : Група на Европейските прогресивни демократи - Член

Национални партии 

  • 19-11-1983 / 23-07-1984 : Défence des intérêts de la France en Europe (Франция)

членове 

  • 16-12-1983 / 23-07-1984 : Комисия по външноикономически отношения
  • 16-12-1983 / 23-07-1984 : Делегация за връзки с Китайската народна република