Lucien RADOUX : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Parti socialiste (Белгия)

Председател 

  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Делегация за връзки със страните от Източна Европа

членове 

  • 20-07-1979 / 23-07-1984 : Комисия по външноикономически отношения
  • 21-01-1982 / 23-07-1984 : Комисия по институционални въпроси