Jean REY : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-07-1979 / 10-07-1980 : Група на либералите и демократите - Член

Национални партии 

  • 17-07-1979 / 10-07-1980 : Parti réformateur libéral (Белгия)

Заместник-председател 

  • 20-07-1979 / 10-07-1980 : Комисия по политически въпроси

членове 

  • 10-12-1979 / 10-07-1980 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕИО-Гърция