Carlo RIPA DI MEANA : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 12-07-1998 : Група на Зелените в Европейския парламент - Член
 • 13-07-1998 / 19-07-1999 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 12-07-1998 : Federazione dei Verdi (Италия)
 • 13-07-1998 / 19-07-1999 : Sinistra Verde (Италия)

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Чешката република, Словашката република и Словения
 • 11-10-1995 / 15-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чешка република
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чешка република

Заместник 

 • 21-07-1994 / 13-11-1995 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 14-11-1995 / 15-01-1997 : Комисия по рибно стопанство
 • 16-01-1997 / 12-07-1998 : Комисия по рибно стопанство
 • 16-01-1997 / 12-07-1998 : Подкомисия по правата на човека