Allan R. ROGERS : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Labour Party (Обединено кралство)

Заместник-председател 

  • 18-07-1979 / 18-01-1982 : Европейски парламент
  • 18-07-1979 / 18-01-1982 : Бюро на Европейския парламент

Заместник-председател 

  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Делегация за връзки с Канада

членове 

  • 20-07-1979 / 20-01-1982 : Комисия по Правилника за дейността и петициите
  • 20-07-1979 / 23-07-1984 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 24-10-1979 / 20-01-1982 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет на Асоциацията ЕИО-Турция
  • 21-01-1982 / 23-07-1984 : Комисия по институционални въпроси