Jean-François A. PINTAT : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Група на либералите и демократите - Заместник-председател

Национални партии 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Union pour la France en Europe (Франция)

членове 

  • 20-07-1979 / 23-07-1984 : Комисия по енергетика и изследвания
  • 24-10-1979 / 21-01-1982 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет на Асоциацията ЕИО-Турция
  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Делегация за връзки със страните от Магреба