Albert PÜRSTEN : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-07-1979 / 10-06-1980 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

  • 17-07-1979 / 10-06-1980 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Председател 

  • 14-04-1980 / 10-06-1980 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕИО-Гърция

членове 

  • 20-07-1979 / 10-06-1980 : Комисия по регионална политика и регионално планиране
  • 10-12-1979 / 14-04-1980 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕИО-Гърция