Rapisardo ANTINUCCI : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-06-2008 / 13-07-2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 17-06-2008 / 18-06-2008 : Uniti nell'Ulivo (Италия)
  • 19-06-2008 / 13-07-2009 : Partito Socialista (Италия)

членове 

  • 07-07-2008 / 13-07-2009 : Комисия по икономически и парични въпроси

Заместник 

  • 04-07-2008 / 13-07-2009 : Комисия по регионално развитие

all-activities 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.