Erminio Enzo BOSO : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 23-06-2008 / 13-07-2009 : Група на Съюза за Европа на нациите - Член

Национални партии 

  • 23-06-2008 / 13-07-2009 : Lega Nord per l'indipendenza della Padania (Италия)

членове 

  • 09-07-2008 / 13-07-2009 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 09-07-2008 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико

Заместник 

  • 09-07-2008 / 13-07-2009 : Комисия по заетост и социални въпроси
  • 09-07-2008 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Корейския полуостров

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно необходимостта от приемането на подробна политика за планинското наследство и неговото опазване  
- P6_DCL(2009)0043 - Отпаднала  
Erminio Enzo BOSO , Mario BORGHEZIO  
Дата на внасяне : 01-04-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 16 - 08-05-2009

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.